Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày - UBND cấp xã: 02 ngày làm việc; - UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc - UBND cấp xã: 02 ngày làm việc; - UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc - UBND cấp xã: 02 ngày làm việc; - UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. - Biên bản về vụ việc bạo hành, xâm hại đối tượng và văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe đối tượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan