Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 06 Ngày làm việc - UBND cấp xã: 03 ngày làm việc; - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: 03 ngày làm việc.
Trực tuyến 06 Ngày làm việc - UBND cấp xã: 03 ngày làm việc; - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: 03 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 06 Ngày làm việc - UBND cấp xã: 03 ngày làm việc; - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện: 03 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị của đối tượng 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan