Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 08 Ngày làm việc - UBND cấp xã nơi đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: Không quy định thời gian giải quyết; - 08 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú mới nhận được hồ sơ của đối tượng (do Phòng LĐTBXH nơi cư trú cũ của đối tượng gửi đến). Cụ thể: - UBND cấp xã: 03 ngày làm việc; - UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.
Trực tuyến 8 Ngày làm việc - UBND cấp xã nơi đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: Không quy định thời gian giải quyết; - 08 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú mới nhận được hồ sơ của đối tượng (do Phòng LĐTBXH nơi cư trú cũ của đối tượng gửi đến). Cụ thể: - UBND cấp xã: 03 ngày làm việc; - UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 08 Ngày làm việc - UBND cấp xã nơi đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: Không quy định thời gian giải quyết; - 08 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú mới nhận được hồ sơ của đối tượng (do Phòng LĐTBXH nơi cư trú cũ của đối tượng gửi đến). Cụ thể: - UBND cấp xã: 03 ngày làm việc; - UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị của đối tượng 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan