Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Lệ phí : 10 USD
(10 USD/người)
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh 1 0 12-Mẫu NA14.doc
đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài. 1 0 12-Mẫu NA14.doc
Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài. 1 0 13-Mẫu NA15.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Xuất nhập cảnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan