Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp trung ương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc Lệ phí : 0 Đồng
(Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu không phải nộp lệ phí)
Lệ phí : 30.000 Đồng
(Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/ thẻ Căn cước công dân.)
+ Trực tiếp tại trụ sở Công an; + Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
Trực tuyến 07 Ngày làm việc Khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến;

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 1 0 Mẫu CC01.doc
b) Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02); 1 0 Mẫu CC02.doc
c) Sổ hộ khẩu; 1 0
d) Trường hợp thông tin không đầy đủ, thống nhất thì xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân. 1 0
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan