Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : 0 Đồng

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển 1 0
Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển 1 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 0 0 Don de nghi cap giay phep chat ha, dich chuyen cay xanh.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan