Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
b) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn; 1 0
Báo cáo thành tích hai (02) năm xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Văn hóa và Thông tin
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan