Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ Phí : 0 Đồng
(Không có)
Gửi văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin đến Trung tâm trực tiếp
Trực tuyến 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Phí : 0 Đồng
(Không)
Nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin theo Hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống
Dịch vụ bưu chính 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ Phí : 0 Đồng
(Không có)
Gửi văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin đến Trung tâm qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Công văn của nhà thầu, nhà đầu tư về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 1 0
- Các tài liệu liên quan đến nội dung cần thay đổi, bổ sung 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan