Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu điều kiện cho phép).

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội (theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). 1 1 Mau so 09.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan