Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 Ngày làm việc Phí : Đồng
(chưa có quy định)
Lệ phí : Đồng
(chưa có quy định)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã-tỉnh Khánh Hòa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan