Cấp ấn phẩm Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Nộp qua bưu chính công ích 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đề nghị cấp chứng chỉ theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ 1 0 Mẫu số 13 đề nghị cấp ấn phẩm Chứng chỉ Cites xuất khẩu mẫu vật lưu niệm.docx
Bản sao sổ theo dõi hoạt động theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ 1 0 Mẫu số 14 NĐ 06.2019.NĐ-CP.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam - Bộ NN-PTNT
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan