Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Ngày Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 1 Ngày Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 1 Ngày Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót 1 0
Phiếu yêu cầu đăng ký đã chứng nhận có sai sót 1 0
Bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp nội dung chứng nhận có sai sót 1 0
Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan