Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp theo thỏa thuận
Trực tuyến theo thỏa thuận - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức độ 4)
Dịch vụ bưu chính theo thỏa thuận

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng. 0 0 Mẫu số 12.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở trợ giúp xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan