Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở trợ giúp xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan