Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : Đồng
(không)
Không quy định
Trực tuyến Không quy định Phí : Đồng
(không)
Không quy định Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính Không quy định Phí : Đồng
(không)
Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản khai cá nhân hoặc Bản khai của thân nhân (đối với đối tượng đã từ trần) 2 0 Mẫu 1B.doc
Mẫu 1C.doc
- Bản photo chứng minh thư nhân dân (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường) 2 0
- Biên bản xem xét và xác nhận của Hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố; 2 0 Mẫu 02.docx
- Biên bản xét và xác nhận của hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường; 2 0
- Công văn đề nghị của UBND xã, phường 1 1 Mẫu 04.docx
- Công văn đề nghị của các cấp 1 1 Mẫu 05.docx
- Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần 1 1 Mẫu 6b.docx
- Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố 1 1 Mẫu 5a.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan