Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Không quy định

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ 1
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân 2 0
Bản khai thân nhân (đối với đối tượng đã từ trần) phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có xác nhận của chính quyền xã nơi cư trú 2 0
Thành phần hồ sơ 2
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc các giấy tờ có liên quan như: Lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân, Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động 2 0
giao nhiệm vụ 2 0
huân huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác 2 0
Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ 2 0
hồ sơ hưởng chế độ người có công, các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác, có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã (phường) nơi cư trú 2 0
Thành phần hồ sơ 3
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp 2 0
Thành phần hồ sơ 4
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường 2 0
Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường 2 0
Thành phần hồ sơ 6
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Công văn đề nghị của UBND xã, phường (kèm danh sách) 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan