Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 50 Ngày làm việc Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể: - Cấp xã: Không quá 10 ngày làm việc; - Cấp huyện: Không quá 15 ngày làm việc; - Cấp tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc; - Bộ Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ 1
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai cá nhân của đối tượng (01 bản chính) 1 0 BẢN KHAI CÁ NHÂN.doc
* Thành phần hồ sơ 2: Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (03 bản sao có chứng thực), gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bằng Tổ quốc ghi công; 0 1
- Giấy chứng nhận thương binh. 0 1
Trường hợp không lưu giữ được giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, có đơn gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan