Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 1 0 Mau don de nghi cap (hoac cap lai) chung chi kiem dinh vien.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan