Cấp Giấy phép quá cảnh đối với mặt hàng gỗ các loại đã qua xử lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa: 01 bản chính (theo mẫu quy định tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư 27/2014/TT-BCT). 1 0 PHỤ LỤC IVA.doc
Văn bản của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa: 01 bản chính, được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Trường hợp bằng tiếng Khmer thì chủ hàng phải gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Vương quốc Campuchia tại Việt Nam chứng thực và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan