Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP (mẫu TP-TGPL -11) 1 0 đơn đề nghị cấp lại thẻ CTV TGPL.docx
02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan