Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định
Dịch vụ bưu chính Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan