Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở thử nghiệm, cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận.)
01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở
Trực tuyến 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận.)
01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở
Nộp qua bưu chính công ích 1 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(50.000 đồng/01 giấy chứng nhận.)
01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế tại cơ sở

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
01 (một) giấy đề nghị theo mẫu 1 0 07.doc
01 (một) bộ tài liệu (bản sao) bao gồm sổ tay chất lượng và các quy trình làm việc theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chi cục Đăng kiểm
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan