Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong ngày Phí : không

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
Trực tuyến trong ngày Phí : không

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính Trong ngày Phí : không

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 0 0
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao. 0 0
+ Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục đào tạo, Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Sở Nội vụ Thanh Hóa, Sở Tài chính Thanh Hóa, Sở Tư pháp Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - TP. Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông - TP. Hải Phòng, Sở Y tế - TP. Hải Phòng, Sở khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan