Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư.
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư. - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mứ 4)
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư 1 0 TP8.docx
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư 0 1
Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan