Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí : 600.000 Đồng
(hồ sơ)
VanBanGoc_220-2016-TT-BTC.pdf
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Phí : 600.000 Đồng
(hồ sơ)
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 0 1
Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 1 0
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 1 0 TP-LS 17.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan