Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Chưa có quy định cụ thể trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ đăng ký thường trú trái pháp luật 1 0
Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký thường trú trái pháp luật 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Công an Xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan