Thủ tục chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 40 Ngày + Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa) 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 40 Ngày + Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích) 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(i) Tên hiện tại; 0 0
(ii) Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên; 0 0
(ii) Tên dự kiến thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về đặt tên; 0 0
Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
2. Văn bản của ngân hàng mẹ thông qua việc thay đổi tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan