Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Lệ phí : 50.000 Đồng

TT 47.doc
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Lệ phí : 50.000 Đồng

TT 47.doc
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam 1 0
Giấy đề nghị chuyển đổi; 1 0
Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan