Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 12 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Công văn của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận. 1 0 Mẫu số 8 - TT 57.docx
Biên bản họp của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm. 1 0 Mẫu số 9 - TT 57.docx
Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận giám đốc trung tâm tự khai 1 0 Mẫu 2a - QĐ 06.docx
Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan