Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí : 155 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 02 năm đến 05 năm: 155 USD/chiếc.)
Phí : 25 USD
(Thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn): 25 USD/chiếc.)
Phí : 5 USD
(Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ tạm trú, thời hạn tạm trú còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới: 5 USD/chiếc.)
Lệ phí : 135 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 06 tháng đến 12 tháng: 135 USD/chiếc.)
Lệ phí : 145 USD
(Cấp thị thực có giá trị Cấp thị thực có giá trị)
Lệ phí : 25 USD
(Cấp thị thực có giá trị một lần: 25 USD/chiếc.)
Lệ phí : 50 USD
(Cấp thị thực có giá trị không quá 03 tháng: 50 USD/chiếc.)
Lệ phí : 95 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng: 95 USD/chiếc.)
Phí : 5 USD
(Chuyển ngang giá trị thị thực, thời hạn tạm trú còn giá trị từ thị thực rời cũ (đã hết chỗ đóng dấu: kiểm chứng nhập cảnh, kiểm chứng xuất cảnh, chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú) sang thị thực rời mới: 5 USD/chiếc.)
nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Lệ phí : 25 USD
(Cấp thị thực có giá trị một lần: 25 USD/chiếc.)
Lệ phí : 50 USD
(Cấp thị thực có giá trị không quá 03 tháng: 50 USD/chiếc.)
Lệ phí : 95 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng: 95 USD/chiếc.)
Lệ phí : 135 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 06 tháng đến 12 tháng: 135 USD/chiếc.)
Lệ phí : 145 USD
(Cấp thị thực có giá trị Cấp thị thực có giá trị)
Phí : 155 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 02 năm đến 05 năm: 155 USD/chiếc.)
Phí : 25 USD
(Thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn): 25 USD/chiếc.)
Phí : 5 USD
(Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ tạm trú, thời hạn tạm trú còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới: 5 USD/chiếc.)
Phí : 5 USD
(Chuyển ngang giá trị thị thực, thời hạn tạm trú còn giá trị từ thị thực rời cũ (đã hết chỗ đóng dấu: kiểm chứng nhập cảnh, kiểm chứng xuất cảnh, chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú) sang thị thực rời mới: 5 USD/chiếc.)
nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Lệ phí : 25 USD
(Cấp thị thực có giá trị một lần: 25 USD/chiếc.)
Lệ phí : 50 USD
(Cấp thị thực có giá trị không quá 03 tháng: 50 USD/chiếc.)
Lệ phí : 95 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng: 95 USD/chiếc.)
Lệ phí : 135 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 06 tháng đến 12 tháng: 135 USD/chiếc.)
Lệ phí : 145 USD
(Cấp thị thực có giá trị Cấp thị thực có giá trị)
Phí : 155 USD
(Cấp thị thực có giá trị trên 02 năm đến 05 năm: 155 USD/chiếc.)
Phí : 25 USD
(Thị thực cấp cho người dưới 14 tuổi (không phân biệt thời hạn): 25 USD/chiếc.)
Phí : 5 USD
(Chuyển ngang giá trị thị thực, thẻ tạm trú, thời hạn tạm trú còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới: 5 USD/chiếc.)
Phí : 5 USD
(Chuyển ngang giá trị thị thực, thời hạn tạm trú còn giá trị từ thị thực rời cũ (đã hết chỗ đóng dấu: kiểm chứng nhập cảnh, kiểm chứng xuất cảnh, chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú) sang thị thực rời mới: 5 USD/chiếc.)
nộp bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có). không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú (mẫu NA5). 1 0 6-Mẫu NA5.doc
Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài phải gửi qua dịch vụ bưu chính công ích về cơ quan tiếp nhận; thành phần hồ sơ khác phải được chứng thực điện tử theo quy định, trường hợp chưa được chứng thực điện tử thì gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 1 1
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng xuất nhập cảnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan