Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Lệ phí : 20 USD
(Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam)
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu TP/QT-2013-TKXNCQTVN) kèm 02 ảnh 4x6 1 0 Mau TP_2013.doc
Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế 0 1
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ được quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 hoặc giấy tờ tương tự do chính quyền cũ trước đây cấp, kể cả giấy khai sinh trong đó không có mục quốc tịch hoặc mục quốc tịch bỏ trống nếu trên đó ghi họ tên Việt Nam (họ tên người yêu cầu, họ tên cha, mẹ) 0 0
Tờ khai lý lịch và các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch nêu trên 1 0 VanBanGoc_05_2013_TTLT-BTP-BNG-BCA.pdf
ảnh 4x6 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan