Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : 200.000 Đồng
(b) Đóng trên địa bàn các huyện)
Phí : 400.000 Đồng
(2. Đối với hộ kinh doanh a) Đóng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn)
Phí : 600.000 Đồng
(b) Đóng trên địa bàn các huyện)
Phí : 1.200.000 Đồng
(1. Đối với doanh nghiệp, HTX a) Đóng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn)
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí : 200.000 Đồng
(b) Đóng trên địa bàn các huyện)
Phí : 400.000 Đồng
(2. Đối với hộ kinh doanh a) Đóng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn)
Phí : 600.000 Đồng
(b) Đóng trên địa bàn các huyện)
Phí : 1.200.000 Đồng
(1. Đối với doanh nghiệp, HTX a) Đóng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn)
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Phí : 1.200.000 Đồng
(1. Đối với doanh nghiệp, HTX a) Đóng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn)
Phí : 200.000 Đồng
(b) Đóng trên địa bàn các huyện)
Phí : 400.000 Đồng
(2. Đối với hộ kinh doanh a) Đóng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn)
Phí : 600.000 Đồng
(b) Đóng trên địa bàn các huyện)
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm: 0 0
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP. 1 0 Mẫu số 05.docx
2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực. 0 1
3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan