Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Nộp trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế 1 0 Phụ lục số 03 TT17.2012.docx
Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan