Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại; Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn khiếu nại 1 0 Đơn Khiếu nại.docx
- Các giấy tờ có liên quan 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan