Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo thông báo của trung tâm sát hạch Phí : 0 Đồng

Dịch vụ bưu chính Theo thông báo của trung tâm sát hạch Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai. 0 1
Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này 1 0
Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở giáo dục phổ thông
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan