Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí : 1.100.000 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí : 1.100.000 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Phí : 1.100.000 Đồng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; 1 0 MẪU SỐ 02 RƯỢU.docx
- Bản sao giấy phép đã được cấp; 0 1
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan