Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm. Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực. - Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan