Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 10 Ngày Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Địa chỉ trực tuyến :https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức 4)
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành 1 0 Mau so 04.TP-HGTM.docx
Quyết định thành lập chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan