Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Trường hợp chủ điểm là cá nhân
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng 1 0 Mẫu số 12. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.doc
Trường hợp chủ điểm là tổ chức
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng 1 0 Mẫu số 13. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Văn hóa thông tin huyện Si Ma Cai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan