Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo mẫu 1 0 Mẫu32.doc
02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi 1 0
Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó 1 0
Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan