Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
Trực tuyến 0 Tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Thành phần hồ sơ: (Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV). - Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên; - Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã; - Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị xét chuyển đang công tác; - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xét chuyển. 0 0 Maulylich 2C-BNV_2008.docx
b) Số lượng hồ sơ: Không xác định 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Các Sở, ngành và địa phương liên quan
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan