Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : 0 Đồng

Trực tuyến Không quy định Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính Không quy định Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ theo (Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ- CP ngày 27/11/2020)
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; 1 1 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.docx
b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 1 1
c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; 1 1
d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - TP. Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông - TP. Hải Phòng, Sở Tư pháp - TP. Hải Phòng, Sở Y tế - TP. Hải Phòng, Sở khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Tài chính TP.Đà Nẵng, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Công thương, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan