Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Trực tuyến 10 Ngày làm việc Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Lệ phí : 75.000 Đồng

Lệ phí : Miễn lệ phí
(cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật)
Trường hợp phải tiến hành xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải nộp
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu 1 0 14.-TK-đăng-ký-lại-khai-tử.doc
Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết. 1 0
Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện đăng ký lại khai tử. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền 1 0
Giấy tờ phải xuất trình
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại khai tử 1 0
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ nêu trên. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tư Pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan