Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong ngày làm việc Phí : 2.000 Đồng
(2.000 đồng/trang Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản)
Phí : 2.000 Đồng
(2.000 đồng/trang Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản)
Kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tiếp 02 Ngày Phí : 2.000 Đồng
(2.000 đồng/trang Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản)
Phí : 2.000 Đồng
(2.000 đồng/trang Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản)
Trong trường hợp giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan