Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Chưa quy định
Nộp qua bưu chính công ích Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

Trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh 1 0
- Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) 1 0
Trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) 1 0
- Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan