Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc - 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Trường hợp Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở TT&TT.
Trực tiếp 5 Ngày làm việc - 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Trường hợp thẩm định và chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử.
Trực tuyến 10 Ngày làm việc - 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Trường hợp Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở TT&TT. + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
Trực tuyến 5 Ngày làm việc - 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Trường hợp thẩm định và chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử. + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc - 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Trường hợp Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở TT&TT.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc - 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ: Trường hợp thẩm định và chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu) 1 0 Mẫu số 23. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP.docx
Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể). Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp 0 1
Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù thuộc với các quy định tại đierm b, c, d, đ khoản 5 Điều 23 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam 1 0
Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Kon Tum
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan