Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 10 Ngày 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nộp qua Cổng dịch vụ công: + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); + Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép); 1 0
Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Kon Tum
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan