Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc
Trực tuyến 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng) 1 0
Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể như: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in và người đứng đầu cơ sở in 1 0
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in 1 0 Mau so 2_ND_72.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Kon Tum
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan