Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 07 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in 1 0 Mau so 1_ND_72.doc
Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định. 1 0 Mau so 3_ND_72.doc
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Kon Tum
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan