Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 10 Ngày Phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày Phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Chứng chỉ cũ đã cấp 1 0
Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 1 0
Ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 2 0
trường hợp hết hạn hoặc gần hết hạn
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).; 2 0 Mau don xi cap lai chung chi hanh nghe moi gioi BĐS.docx
- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu); 2 0
- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có); 2 0
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên; 2 0
- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận; 2 0
- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị); 2 0
- Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn 2 0
- Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100). 2 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Xây dựng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan